යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමට රු. මිලියන 10,400ක්

Monday, 27 July 2020 - 21:52

%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%94.+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+10%2C400%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව මෙවර යල කන්නයේදී ද කිලෝවකට රුපියල් 50ක රජයේ සහතික මිල යටතේ වී අස්වනු මිලදී ගැනීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් මිලියන 10,400ක් වෙන් කර තිබෙනවා.

යල කන්නයේදී වී අස්වනු මෙටි‍්‍රක් ටොන් දෙලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට රජය අපේක්ෂා කරන අතර, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන රාජ්‍ය බැංකු හරහා වී අලෙවි මණ්ඩලය වෙත දැනටමත් ලබාදී ඇති බවයි මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.