කාසල්රි ජලාශයට මිරිදිය මත්ස්‍යයින් එක්ලක්ෂ පනස් දහසක්

Thursday, 30 July 2020 - 13:29

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කාසල්රි ජලාශයට මිරිදිය මත්ස්‍ය පැටවුන් එක්ලක්ෂ පනස් දහසක් මුදාහැර තිබෙනවා.

කැට්ලා නැමති මත්ස්‍ය විශේෂයට අයත් පැටවුන් මෙලෙස ජලාශයට මුදාහැර ඇත්තේ වතුකරයේ ජනතාවගේ පෝ්ෂණ තත්වය ඉහළ දැමීම සහ ඔවුන්ට අවම මිලකට මිරිදිය මසුන් මිලදී ගැනීමේ අරමුණින්.

එමෙන්ම කාසල්රි ජලාශයේ ධීවරයින්ගේ ආදායම ඉහළ නැංවීම ද මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණක් වනවා.