යල කන්නයේ වැඩි බඩඉරිඟු නිෂ්පාදනයක්

Friday, 31 July 2020 - 13:28

%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%A9%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෙවර යල කන්නයේදී බඩ ඉරිඟු මෙටි‍්‍රක් ටොන් 42,000ක් නිෂ්පාදනය කිරීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව බලාපොරොත්තු වනවා.

පසුගිය මැයි මස අවසන් වන විට හෙක්ටයාර 10,731ක බඩ ඉරිඟු වගා කර තිබූ අතර එම ඉලක්කය 17,059 දක්වා ඉහළට ගෙන යාමටයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේක්ෂා කරන්නේ. 


//