පුවක් මිල ඉහළ යාමක්

Wednesday, 12 August 2020 - 13:16

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය සති කිහිපය තුල පුවක් මිලෙහි සිඝ්‍ර ඉහල යාමක් සිදුව තිබෙනවා.

රුපියල් 3ත් 5ත් අතර මිලකට පැවති පුවක් ගෙඩියක මිල මේ වනවිට රුපියල් 16ක් දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ප්‍රමාණවත් පරිදි පුවත් තොග නොලැබීම මෙලෙස මිල ඉහළ යාමට හේතුව බව වෙළද සැල් හිමියන් සදහන් කළා.