කොටස් වෙළඳපොලේ වර්ධනයක්

Thursday, 13 August 2020 - 8:16

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර සමස්ත මිල දර්ශකය දිනය අවසනදී 5220.57 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

ප්‍රධාන පෙලේ සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකයද 2277.2 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබුණා.

මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 2723 කට අධිකයි.