දියර කිරි ලීටරයකට වැඩිපුර රු.10ක්

Friday, 14 August 2020 - 8:09

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B7%94.10%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කිරිගොවීන්ගේ දියර කිරි ලීටරයක් සඳහා ලබා දෙන මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

මිල්කෝ ආයතනයේ සභාපති ලසන්ත වික්‍රමසිංහ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ ජූලි පළමු වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙලෙස මිල ඉහළ දැමූ බවයි.

මේ වසරේ ජනවාරි මාසය වනවිට ලීටර් එක්ලක්ෂ 20,000 ක්ව පැවති කිරිගොවීන් ලබාදෙන දියරකිරි ප්‍රමාණය මේ වනවිට දෙලක්ෂ 40,000 පමණ දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.