ලොකුළුෑණු වගාවට දිලීර රෝගයක්

Friday, 14 August 2020 - 13:34

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%91%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පවතින වැසි තත්ත්වයත් සමඟ දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ලොකුළුෑණු වගාව ආශ්‍රිතව දිලීර රෝගයක් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්.ඩබ්ලිව්. වීරකෝන් සඳහන් කළේ මේ හේතුවෙන් ළුෑණු අස්වැන්නෙන් සියයට 30ක පමණ ප්‍රමාණයකට හානි සිදුවිය හැකි බවයි.