කොටස් වෙළදපොළේ වර්ධනයක්

Saturday, 15 August 2020 - 7:36

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ (14) නැවතත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර සමස්ත මිල දර්ශකය දිනය අවසනදී 5261 යි දශම 9ක් ලෙස සටහන් වුණා.

ප්‍රධාන පෙලේ සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකයද 2320 යි දශම 01ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබුණා.

කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ (14) දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 3.4 කට අධිකයි.