මහබැංකුවෙන් තවත් පියවරක්

Thursday, 10 September 2020 - 8:01

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ ණය නොවන විදේශ විනිමය ඉපයීම් ආකර්ශනය කර ගැනීම සඳහා අපනයනය ඉලක්ක කරගත් නිෂ්පාදන මෙන්ම සේවා සඳහා පහසුකම් සැපයීමට මධ්‍යකාලීන පියවර ගත යුතු බව මහ බැංකුව පවසනවා.

මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ ආර්ථිකයේ විදේශීය අංශය සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක්වන බවයි.

විශාල රාජ්‍ය මූල්‍ය හිඟයන් පවත්වාගෙන යාමේ අහිතකර පසුබෑම් ඇතිවුවහොත් විදේශ මූල්‍ය අවශ්‍යතාව ඉහළ යනු ඇති බව මහ බැංකුව සඳහන් කළා.

කොරෝනා තත්ත්වය සමඟ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින වෙළඳපොල ආර්ථිකයන්ට ගෝලීය වෙළඳපොලට ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව සීමාසහිත බැවින් කෙටි කාලීන විදේශීය ණය වගකීම් පියවීම කෙරෙහි කඩිනම් අවධානය යොමු කළ යුතු බව මහ බැංකුවේ අදහසයි.