කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ වර්ධනයක්

Tuesday, 13 October 2020 - 8:47

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ(12) දිනයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත දර්ශකය ඒකකය 42කින් ඉහළ ගොස් 5841ක් ලෙස සටහන් වුණා.

ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය දිනය අවසන දී සටහන් වූයේ 2344ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළඳපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 3.8ක්. එහිදී සමාගම් 135ක කොටස් මිල ඉහළ ගොස් 64ක කොටස් මිල පහත වැටුණා.