කොටස් වෙළඳපොළේ වසර 9කට පසු දිනෙක වැඩිම ගනුදෙනු වාර්තා වෙයි (වීඩියෝ)

Wednesday, 14 October 2020 - 8:16

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+9%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මිල දර්ශකවල පහළ යාමක් ඊයේ දිනයේ දක්නට ලැබුණ ද රුපියල් බිලියන 5 ඉක්ම වූ වටිනාකමකින් යුත් දෛනික පිරිවැටුමක් වාර්තා වීම විශේෂත්වයක්.

දිනය අවසානයේ කොටස් ගනුදෙනු 41,688ක් සිදුව ඇති අතර එය වසර 9කට පසුව කොටස් වෙළදපොළ ඉතිහාසයේ දිනෙක සිදුවූ වැඩිම ගනුදෙනු ප්‍රමාණයයි.

කොටස් වෙළදපොළ ඉතිහාසයේ තනි දිනයක් තුළ මෙතෙක් සිදුවී ඇති වැඩිම ගනුදෙනු ප්‍රමාණය වාර්තා වී ඇත්තේ 2011 වසරේ අගෝස්තු 18 වන දායි.

එදින වාර්තා වූ ගනුදෙනු සංඛ්‍යාව 49,921ක්.

පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියළු කොටස් මිල දර්ශක ඒකක 38.08කින් සහ එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය ඒකක 30.9කින් පහළ ගියා.

කෙසේ වෙතත්, ඊයේ සියළු කොටස් මිල දර්ශකයේ හැසිරීම කෙරෙහි සමාගම් 62ක කොටස් මිල ඉහළ යාම් ධනාත්මක අයුරින් බලපෑ අතර සමාගම් 127ක මිල පහළ යාම ඍණාත්මක බලපෑම් ඇති කරනු ලැබුවා.