පාරම්පරික පොල් තෙල් නිෂ්පාදනකරුවන්ගෙන් මැසිවිලි

Thursday, 15 October 2020 - 8:01

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92
පොල් තෙල් නිෂ්පාදනයේදී මිශ්‍රිත තෙල් සඳහන් කරන ලෙස 2016 වර්ෂයේදී නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයෙන් තම නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමේ ගැටළුවකට මුහුණ දී ඇති බව සමස්ත ලංකා පාරම්පරික පොල් තෙල් නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය පවසනවා.

කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එහි කැඳවුම්කරු බුද්ධික ද සිල්වා කියා සිටියේ එම ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කර දේශීය පොල් තෙල් නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු රජය විසින් සලසා දිය යුතු බවයි.