රන් මිල අඩුවෙයි ?

Friday, 23 October 2020 - 13:05

%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
ලෝක වෙළදපොළේ රන් අවුන්සයක මිල අද ඇමරිකානු ඩොලර් 1,903යි ශත 30 ක මට්ටමට ළඟා වුණා.

කෙසේ වෙතත්, පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව මේ වන විට රන් මිලේ දක්නට ලැබෙන්නේ සුළු පහළ යාමක්.