ලෝක බැංකු නියෝජිතයන්, මහබැංකු අධිපති හමුවෙයි

Sunday, 25 October 2020 - 12:56

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකාව, නේපාලය සහ මාලදිවයින සඳහා වන ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂ ෆරීස් හඩාඞ් සර්වෝස්, මහබැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මුණ ගැසී තිබෙනවා.

පසුගිය සිකුරාදා සිදුවූ එම හමුව සඳහා ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන නේවාසික කළමනාකාරිනි චියෝ කන්ඩා ද එක්වුණා.

මෙරට ආර්ථිකයේ ස්ථාවරභාවය අඛන්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා ලෝක බැංකු වැඩසටහන යටතේ තවදුරටත් ආධාර සැපයීම පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡා වූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය සහ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරි සහාය පිළිබඳවයි එහිදී අවධානය යොමුවී ඇත්තේ.