සෞභාග්‍යා කොවිඩ් 19 පුනරුද සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයෙන් බිලියන 177.9 ක ණය

Thursday, 29 October 2020 - 19:27

%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+19+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+177.9+%E0%B6%9A+%E0%B6%AB%E0%B6%BA
කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර නගා සිටුවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක සෞභාග්‍යා කොවිඩ් 19 පුනරුද සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මේ වනවිට ව්‍යාපාර 61,907 ක් වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 177.9 කට අධික වටිනාකමකින් යුත් ණය පහසුකම් පිරිනමා තිබෙනවා.

ඉන් සියයට 58 ක් සේවා අංශය වෙනුවෙන් ලබාදී ඇති අතර, කර්මාන්ත සහ කෘෂිකර්මාන්ත අංශ වෙනුවෙන් පිළිවෙලින් සියයට 28 ක් සහ සියයට 14 ක් ලෙස ණය පහසුකම් ලබාදී ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.