සතියක් තුළ තෙල් මිල 10%කින් පහළට

Saturday, 31 October 2020 - 7:57

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+10%25%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් සමඟ ඉල්ලුම අඩුවීම නිසා ලෝක වෙළඳපොළේ තෙල් මිල පසුගිය සතියක කාලය තුළ සියයට 10කින් පහත වැටී තිබෙනවා.

බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඊයේ සටහන් වුණේ ඇමරිකානු ඩොලර් 37.46ක් ලෙස වන අතර, එය ශත 19ක පහත වැටීමක්.

ඇමරිකානු ඩබ්ලිව්.ටී.අයි. තෙල් බැරලයක මිල ඊයේ ඇමරිකානු ඩොලර් 35.79ක් ලෙස දැක්වුණු අතර එය ශත 38ක අඩුවීමක් බවයි ලෝක වෙළඳපොළ වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.