රුපියලේ අගය දුර්වල වේ

Friday, 20 November 2020 - 19:21

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%9A
ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය දුර්වලවීමක් අද (20) දක්නට ලැබුණා.

මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 187 යි ශත 11 ක් ලෙසයි.