කොළඹ වරායේ ජය බහලු පර්යන්තයේ පස්වන අදියරේ ඉදිකිරීම් ඇරඹේ

Tuesday, 01 December 2020 - 20:10

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
කොළඹ වරායේ ජය බහලු පර්යන්තයේ පස්වන අදියරේ ඉදිකිරීම් අද (01) ආරම්භ කෙරුණා.

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 32 ක් වැය වන මෙම ව්‍යාපෘතිය 2022 වසරේ ජූලි මාසය වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතයි.

පස්වන අදියර යටතේ මීටර් 120 ක අතිරේක දුර ප්‍රමාණයක් එක්වීමත් සමඟ දිග මීටර් 366 ඉක්මවූ නෞකාවලට ද ජය බහලු පර්යන්තයේ නැංගුරම් පහසුකම් ලබා ගත හැකිවනවා.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ උපදේශනය යටතේ චයිනා හාබර් ඉංජිනියරින් සමාගම විසින් මෙහි ඉදිකිරීම් සිදුකරනු ඇති.