වෙළඳපොල ප්‍රාග්ධනීකරණය ට්‍රිලියන තුන ඉක්මවයි

Tuesday, 05 January 2021 - 12:55

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොටස් වෙළඳපොලේ අද දිනයේ ගණුදෙනු ආරම්භයත් සමඟ වෙළඳපොල ප්‍රාග්ධනීකරණය ට්‍රිලියන තුන ඉක්මවා ගියා.

මෙම වසරේ මුල්වරට කොටස් වෙළඳපොල ගණුදෙනු සඳහා විවෘත වූයේ ඊයේ දිනයේයි.