වසර පහකට පසු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 7,000 ඉක්මවයි

Wednesday, 06 January 2021 - 20:04

%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%9A+7%2C000+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
වසර පහකට පසු කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 7,000 සීමාව අද පසු කළා.

2015 නොවැම්බර් 24 වනදායින් පසු එම මිල දර්ශකය ඒකක 7,000 සීමාව පසුකළ පළමු අවස්ථාව මෙය වීම විශේෂත්වයක්.

2011 වසරේ පෙබරවාරි 14 වනදා ඉතිහාසයේ ඉහළම අගය වන 7811.80ක් වාර්තාවුනා.

2020 වසරේ සිට ප්‍රගතියක් දැක්වූ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය මෙම වසරේ පළමු දින 3තුළ 4%ක වර්ධනයක් වාර්තාකළ අතර වෙළඳපල සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 18ක්.

වසර 10කින් පසු 2020 වසරේ මැයි මස 12 වන දින අවම මට්ටමට ළගාවීමෙන් පසු 66%ක වර්ධනයක් වාර්තාකර තිබෙනවා.