කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජකයින් අතර දැඩි උද්යෝගයක්

Wednesday, 13 January 2021 - 13:28

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජකයන් අතර, අද දිනයේදීත් දැඩි උද්යෝග්‍යක් දක්නට ලැබෙන අතර, මුළු පිරිවැටුම මේ වනවිට රුපියල් බිලියන 4 ඉක්මවා තිබෙනවා.

සමස්ත දර්ශකය මේ වනවිට ඒකක 150 කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මීට සුළු වේලාවකට පෙර සටහන් වූයේ 7437 ක් ලෙසයි.