සුළු අපනයන බෝග කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බිලියන සියයේ ඉලක්කය

Saturday, 16 January 2021 - 8:13

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA
2025 වර්ෂය වනවිට රුපියල් බිලියන 100 ක ආදායමක් ඉපයීම සුළු අපනයන බෝග කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉලක්කය බව අපනයන කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඒ.පී.හීන්කෙන්ද ප්‍රකාශ කළා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී ඔහු සඳහන් කළේ මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 700 ක් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා වෙන් කර ඇති බවයි.

එමගින් කුරුඳු, ගම්මිරිස්, කරාබුනැටි, සාදික්කා, කොකෝවා සහ කෝපි වගාවන් සඳහා ආධාර සහ නොමිලේ පැළ බෙදාදීම සිදුකෙරෙන අතර ගෙවතු වගාවන් සඳහා ද පැල බෙදා දීම සිදුකරනු ලබනවා.