කොටස් වෙළඳපොල මිල දර්ශක පහතට

Tuesday, 23 February 2021 - 8:35

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය ඊයේ දිනයේ ඒකක 200 කින් පමණ පහත වැටුණු අතර, දිනය අවසනදී සටහන් වූයේ 7597 යි දශම 5 යි 1 ක් ලෙසයි.

ප්‍රධාන පෙලේ සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 68 කින් පමණ පහත වැටී 3029 යි දශම 7යි 9 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 2 යි දශම 3 ක්