නෙල්ලි කෝලා පානය එලිදකී

Tuesday, 23 February 2021 - 8:37

%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%93
ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය පදනම් කරගත් නෙල්ලි කෝලා පානය ජනගත කිරීම කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ සිදුකෙරුණා.

මෙම පානය නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ පානදුර ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික ආයතනයක් විසින්.