මේ වසරේ රජයේ ආදායම් හිඟය වැඩි වන ලකුණු

Tuesday, 23 February 2021 - 14:51

%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94
මේ වසරේදී රජයේ ආදායම් රුපියල් බිලියන 150 කින් පමණ පහත වැටෙනු ඇති බව ඉක්රා ලංකා සමාගම පවසනවා.

ගෝලීය මූඩි ආයෝජන සේවාවේ අනුබද්ධ ආයතනයක් වන එමගින් සඳහන් කළේ ඒ අනුව, වසර තුල රජයට රුපියල් බිලියන 450 ක පමණ ආදායම් හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවයි.

2020 වසරේ ආර්ථික දත්ත සටහන් මෙන්ම, 2021 වසරේ පුරෝකතනයන් ඉක්රා ලංකා ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර, ඒ අනුව, 2020 වසරේ මෙරට ආර්ථිකය සියයට 4 ක ඍණ වර්ධනයක් සටහන් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි.

එමෙන්ම, මේ වසරේදී වෙළඳ පත්‍රය සියයට 10 යි දශම 8 කින් ප්‍රසාරණය වනු ඇති බවත්, සමස්ත ණය ගෙවීම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 99 යි දශම 3 ක් වනු ඇති බවත්, ඉක්රා අනාවැකියයි.

එමෙන්ම, වසර අවසාන වනවිට මෙරට විදේශ සංචිතය ඩොලර් බිලියන 3 යි දශම 7 දක්වා පහත වැටෙනු ඇති බවට ද එමගින් අනතුරුව අඟවනවා.