මහබැංකු පොලී අනුපාත යලිත් එලෙසම

Thursday, 04 March 2021 - 14:12

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD+%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B6%B8
මහබැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතයන් වෙනස් නොකර පවත්වාගෙන යාම තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, ඊයේ පැවති මුදල් මණ්ඩල රැස්වීමේදීයි.

ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 4.5ත්, සියයට 5.5ත් අතර අගයක තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

ආර්ථිකයේ ඵලදායී නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයන් වෙත සැපයෙන ණය පහසුකම් ඉහළ නැංවීමට ද මුදල් මණ්ඩලය අවදානය යොමු කළ බවයි ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව නිවේදනය කළේ.