කොටස් වෙළඳපොල පහළට

Friday, 05 March 2021 - 8:00

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ සිව්වන දිනටත් පහත වැටුණු අතර, සතිය තුළ වෙළඳපොලට රුපියල් බිලියන 207 ක් අහිමිවී තිබෙනවා.

ඊයේ දිනය අවසනදී සමස්ත මිල දර්ශකය 7002 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස්.ඇන්ඩ්.පී. ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සටහන් වූයේ 2768 දශම 8 ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළදපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල්  බිලියන 3 ක්. සමාගම් 22 ක කොටස් ඊයේ ඉහළ ගිය අතර, 154 ක කොටස් මිල පහත වැටුණා.