මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳව ප්‍රථම ජාතික උපාය මාර්ගය එළි දකී

Friday, 05 March 2021 - 19:52

%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%B8+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%93
ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳව ප්‍රථම ජාතික උපාය මාර්ගය ඊයේ එළිදැක්වුණා.

මහබැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ලක්ෂ්මන් විසින් එය සංකේතාත්මකව ප්‍රදානය කළේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ වෙතයි.

උසස් ජීවන තත්ත්වයන් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ගුණාත්මක අන්තර්භාවයක් යන දැක්මෙන් යුතුවයි මෙම වැඩපිලිවෙල සකස් කර ඇත්තේ.

අන්තර්ජාල මූල්‍ය කටයුතු, පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සහ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් ඊට ඇතුළත්.

රාජ්‍ය මෙන්ම, පෞද්ගලික ආයතනයන්හි ප්‍රවීණත්වයන් ඒකරාශී කරගෙන අදාළ උපාය මාර්ග සකස් කළ බව ද මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව එක් එක් පාර්ශවකරුවන්ට නිශ්චිත කාල පරාසයක් සහිත ක්‍රියාකාරි සැලැස්මක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

එහි අධීක්ෂණ, ඇගයීම් සහ මඟ පෙන්වීම් සිදුකරන්නේ උපාය මාර්ගයේ කළමනාකාරීත්ව ආයතන සහ මහබැංකුවේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවයි.