මාර්තු මාසයේ උද්ධමනය 4.1 දක්වා ඉහළට

Thursday, 01 April 2021 - 10:26

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA+4.1+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරට උද්ධමනය මාර්තු මාසයේ සියයට 4.1ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පෙබරවාරි මාසයේ මෙරට උද්ධමනය සටහන් වී තිබුණේ සියයට 3.3 ක් ලෙසින්.

කෙසේ වෙතත් එළවළු මිල පහළ යාම සහ ආහාර නොවන ද්‍රව්‍ය රැසකම මිල ගණන් ඉහළ යාම උද්ධමනය වැඩිවීමට හේතු වී තිබෙනවා.