විදේශ මුදල් සතු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ආරාධනයක්

Saturday, 03 April 2021 - 7:33

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
විදේශ මුදල් සතු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙරට විදේශ විනිමය ගිණුම් ආරම්භ කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ආරාධනා කරනවා.

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙරටට පැමිණීමේදී ඩොලර් 15,000 ක මුදලක් තමන් සන්තකයේ තබාගත හැකියි.

රැකියා වැටුප් හෝ සේවා සැපයුම් වෙනුවෙන් ලද ආදායම් මෙලෙස සන්තකයේ තබාගත හැකි අතර, එම මුදල් මෙරට විදේශ විනිමය ගිණුම්වල තැන්පත් කරන ලෙසයි මහ බැංකුව ඉල්ලා සිටින්නේ.

ඩොලර් 15,000 කට වැඩි විනිමය දිවයිනට රැගෙන ඒමේදී ඒ බව හෙළිදරව් කිරීම අවශ්‍යතාවක්.