ටින් මාළු අවශ්‍යතාව මෙරටින්ම

Sunday, 04 April 2021 - 8:51

%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8
රටේ ටින් මාළු අවශ්‍යතාව රට තුළින්ම නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේ වැඩපිලිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ධීවර අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

මත්ස්‍ය තොග ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතා අවම කර ගනිමින් කඩිනමින් මෙම කටයුතු ආරම්භ කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

අවශ්‍ය සෑම විටම දේශීය කර්මාන්තකරුවන් දිරි ගැන්වීමට කටයුතු කරන බවද ධීවර අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.