මාර්තු මාසයේ වැඩිම සංචාරක පැමිණීමක්

Monday, 05 April 2021 - 8:03

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය මාර්තු මාසයේදී මෙරටට සංචාරකයන් 4,581 දෙනෙකු පැමිණ ඇති බව සංචාරක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

එය වාර්තාවන්නේ මේ වසරේ මුල් මාස තුන තුළ පැමිණි වැඩිම සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව ලෙසයි.

ඒ අනුව මේ වසරේ මුල් කාර්තුවේදී සංචාරකයන් 9,629 ක් මෙරටට පැමිණ ඇති අතර, කොරෝනා වසංගතය හමුවේ එය සාධනීය තත්වයක් බවයි සංචාරක අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.