චෙන්නායි සහ යාපනය අතර ගුවන් ගමන් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ

Monday, 05 April 2021 - 13:58

%E0%B6%A0%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85
කොරෝනා වසංගතය හමුවේ තාවකාලිකව ඇණහිට තිබු චෙන්නායි සහ යාපනය අතර ගුවන් ගමන් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව සංචාරක අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව යාපනය පලාලි ගුවන් තොටුපල සංවර්ධනය කිරීම මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බවයි එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

අනෙකුත් ගුවන් තොටුපලවල් සම්බන්ධ කර ගනිමින් දේශීය ගුවන් ගමන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමටද ඒ අනුව සිදු කිරීමට නියමිතයි.