කොටස් වෙළදපොළ මිල දර්ශකයේ වර්ධනයක්

Tuesday, 06 April 2021 - 8:50

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 7217.83ක් ලෙස සටහන් වුණා.

එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සටහන් වූයේ 2874.30ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළදපොළ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 2කට අධිකයි.

එහිදී සමාගම් 94ක කොටස් මිල ඉහළ ගොස් 70ක මිල ගණන් පහත වැටුණා.