බිට් කොයින් ඇතුලු විද්‍යුත් මුදල් ගැන අනතරු ඇගවීමක්

Saturday, 10 April 2021 - 20:03

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අප්‍රකාශිත විද්‍යුත් මුදල් හෙවත් අතත්‍ය මුදල් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීම හෝ භාවිත කිරීම අවදානම් සහිත බව මහබැංකුව නිවේදනය කළා.

බිට් කොයින් , එතෙරියම්, සහ ලිට්කොයින් වැනි විද්‍යුත් මුදල් ලොව පුරා භාවිත කෙරෙන අතර, ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව පවසන්නේ තමන් කිසිදු ආයතනයකට හෝ සමාගමකට ඊට අදාල ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා බලය පවරා නොමැති බවයි.

එම නිසා ඇතිවිය හැකි මූල්‍ය අවදානම් පිලිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙස මහබැංකුව දැනුම් දෙනවා.