කොටස් වෙළඳපොල 4.8%කින් පහළට

Sunday, 25 April 2021 - 14:14

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+4.8%25%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ගතවූ සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල සමස්ත මිල දර්ශකය සියයට 4.8 කින් පහත වැටුණු අතර, ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස්.ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා දර්ශකයද සියයට 6.26 කින් පහත වැටුණා.

එහිදී විදේශීය ආයෝජකයන්ගේ සහභාගීත්වය අඩු මට්ටමක පැවති අතර, ඔවුන් සිය කොටස් අලෙවි කිරීමක් දක්නට ලැබුණා.

කෙසේ නමුත් ගතවූ සතියේදී  කොටස් වෙළඳපොල දෛනික පිරිවැටුම සාමාන්‍ය රුපියල් බිලියන 2.92 ක් ලෙස ඉහළ මට්ටමක පැවතීම විශේෂත්වයක්.

ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ගතවූ සතියේ කොටස් වෙළඳපොල පිරිවැටුමට වැඩිම දායකත්වයක් දැක්වූ අතර, බැංකු ක්‍ෂේත්‍රය ඊළඟට වැඩිම දායකත්වයක් දැක්වූ ක්‍ෂේත්‍රයයි.