දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයේ වර්ධන වේගය 4.1%

Thursday, 29 April 2021 - 15:19

%E0%B6%AF%E0%B7%85+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+4.1%25
ශ්‍රී ලංකාවේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය මේ වසරේදී සියයට 4.1 ක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි බව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පවසනවා.

ඔවුන් සඳහන් කළේ පෞද්ගලික ආයෝජන, කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය, හම්බන්තොට අපනයන කර්මාන්තපුරය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ මෙරටට ලැබෙන ඍජු ආයෝජන ප්‍රමාණය ඉහල යා හැකි බවයි.

එලෙස අයෝජන ඉහල යාම හේතුවෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය ඉහල යා හැකි බවද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ප්‍රකාශ කළා.