නිදහසින් පසු විශාලම ආර්ථික අවපාතය දෙදහස් විස්සේ - මහබැංකුව

Friday, 30 April 2021 - 20:15

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B8+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A+-+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80
කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් නිදහසින් පසු මෙරට විශාලම ආර්ථික අවපාතය වාර්තා වී ඇති බව අද නිකුත් කළ 2020 මහබැංකුව වාර්ෂික වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා.  

එම වාර්තාව මහබැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන් විසින් මුදල් අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත අද පිළිගන්වනු ලැබුවේ අරලියගහ මන්දිරයේදියි.