අප්‍රේල් කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ සුළු වෙනසක්

Saturday, 01 May 2021 - 13:41

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි මාසික වෙනස සුළු වශයෙන් පහත වැටීමක් වාර්තා කර තිබෙනවා.

ආහාර කාණ්ඩයේ අයිතමවල මිල අඩුවීම මේ සඳහා හේතු වූ බවයි ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව නිවේදනය කළේ.

එම ආහාර කාණ්ඩය තුළ අප්‍රේල්  මාසයේදී පොල්, එළවළු, රතුළුෑණු සහ ලොකුළුෑණු මිල පහත වැටී තිබූ අතර, ප්‍රවාහන උප කාණ්ඩයේ මිල ගණන් ඉහළ යාම හේතුවෙන් ආහාර නොවන අයිතමවල මිල ගණන් ඉහළ යාමක් එම මාසයේදී වාර්තා වී තිබෙනවා.