පොහොර ආනයනයේදී ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීම නවතී

Monday, 03 May 2021 - 9:06

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%93
රසායනික පොහොර ආනයනය අත්හිටුවීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කිරීමත් සමඟ පොහොර ආනයනයට අවශ්‍ය ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීම සඳහා අවසර ලබා නොදීමට ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ රොෂාන් ජයසූරිය ප්‍රකාශ කළේ එළඹෙන මහ කන්නය සඳහා පොහොර ආනයනය කිරීමේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ද අත්හිට වූ බවයි.

ඉතිහාසයේ වැඩිම පොහොර අවශ්‍යතාවය මෙම වසරේ ගණනය කර ඇති අතර, එම ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 1.259ක්.

රසායනික පොහොර ආනයනය තහනම් කිරීමත් සමඟ මහකන්නයට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය මේ වන විටත් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ  අධ්‍යක්ෂ රොෂාන් ජයසූරිය කියා සිටියේ.