පාම් ඔයිල් තහනම ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක්

Monday, 03 May 2021 - 20:24

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%94%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පාම් ඔයිල් ආනයනය තහනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මලයාසියාවේ මෙරට මහකොමසාරිස් යැන්ග් තායි ටාන් සහ ඉන්දුනීසියානු තානාපති අයි. ගුස්ති නුරාග් ආදියාසා, වෙළද අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන අද හමුවී තිබෙනවා.

මෙරටට පාම් ඔයිල් බහුලව ආනයනය කරනු ලබන්නේ මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව සහ ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවලින් වන අතර තානාපතිවරුන් එහිදී ඉල්ලා ඇත්තේ මෙම කරුණ පිළිබදව වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ හමුවීමට අවස්ථාව සලසා දෙන ලෙසයි