නව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයක් අනුරාධපුර එක්සත් කෘෂිකර්ම සංසදයෙන්

Tuesday, 04 May 2021 - 8:15

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
රසායනික පොහොර වෙනුවට ගොම, ගව මුත්‍රා, ධාන්‍ය වර්ග, පස්, හකුරු උපයෝගී කරගනිමින් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයක් අනුරාධපුර එක්සත් කෘෂිකර්ම සංසඳය විසින් හදුන්වා දී තිබෙනවා.

රජය විසින් රසායනික පොහොර තහනම් කර ඇති පසුබිමකයි මෙම නව නිෂ්පාදනය හඳුන්වාදී ඇත්තේ.

මෙම ක්‍රමය ජිවා බෘතය නමින් හඳුන්වන අතර එය ක්ෂේත්‍රයට යොදන ආකාරය පිළිබඳව ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාදීම පසුගිය දා හොරොව්පතාන - කල්පේ ගම්මානයේදි සිදු කෙරුණා.