රජය මිලදී ගත් දඹුල්ලේ එළවළු යුද හමුදාව සමඟ එක්ව ඇසුරුම් කෙරේ

Saturday, 15 May 2021 - 8:05

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%87%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
රජය විසින් මිලදී ගත් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ඊයේ ගොවීන් විසින් රැගෙන ආ අස්වැන්න රජය විසින් මිලදී ගෙන යුද හමුදාවේ සහය ඇතිව එය ප්‍රවාහනය සඳහා ඇසුරුම් කරමින් සිටින බව වාර්තා වනවා.

සංචරණ සීමා පනවා තිබුණ ද දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ඊයේ (14) විවෘත කර තිබුණ අතර, ගොවීන් රැගෙන ආ එළවළු තොග මිලදී ගැනීමට කිසිදු වෙළෙන්දෙකු පැමිණ සිටියේ නැහැ.

මේ හේතුවෙන් ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවකට පත්වූ අතර ඒ අනුවයි රජය මැදිහත් වී මෙම එළවළු තොග මිලදී ගන්නා බවට ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ.

ඒ අනුව එලෙස මිලදී ගත් තොග ප්‍රවාහනය සඳහා මෙලෙස ඇසුරුම් කරමින් සිටින බවයි එම ස්ථානයට ගිය හිරු ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු සදහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත් අද (15) දිනයේ ගොවීන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙත එළවළු තොග රැගෙන විත් තිබුණේ නැහැ.