කුඩා තේ වතු හිමියන්ගෙන් මැසිවිල්ලක්

Sunday, 16 May 2021 - 19:53

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කාබනික පොහොර භාවිතය සඳහා යොමුවීම තුළින් තමන් දැඩි අසීරුතාවයට පත්ව ඇති බව කුඩා තේ වතු හිමියන් පවසනවා.

වසර ගණනක සිට තමන් රසායනික පොහොර සඳහා යොමු වී ඇති අතර කාබනික පොහොර භාවිතයට යොමු වන්නේ නම් තේ වතුවල පස අලුතින් සකස් කළ යුතු බවටයි එම වතු හිමියන් පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ තුළින් තේ ඵලදාවට බාධා එල්ල විය හැකි බවද ඔවුන් කියා සිටියා.