බර අඩු ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් වෙළඳපොලේ

Wednesday, 02 June 2021 - 10:52

%E0%B6%B6%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%98%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE+%E0%B6%9C%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A
නියමිත බරින් අඩු ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් ඇති බවට ලැබුණු පැමිණිලි මත පාරිභෝගික අධිකාරිය හා කිරුම් මිනුම් දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව කොළඹ ප්‍රදේශයේ ගෑස් අලෙවිසැල් පරීක්ෂාවට ලක් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කිරුළපන, වැල්ලවත්ත සහ නාරාහේන්පිට යන ප්‍රදේශවල ගෑස් වෙළදසැල් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමටයි පියවර ගෙන තිබුණේ.

එහිදී අනාවරණ වූයේ කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක් දක්වා ඇති ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර්වල ග්‍රෑම් 150ක පමණ අඩුවක් දක්නට ඇති බවයි.

මීට අමතරව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක් ලෙස තිබූ ගෑස් සිලින්ඩරය ලීටර් 18ක් බවට සදහන් කොට හදුන්වා දුන් නව ගෑස් සිලින්ඩරයේ ද බර සටහන් වී ඇත්තේ කිලෝග්‍රෑම් 9.7ක්. එය ද කිලෝග්‍රෑම් 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බර අඩුව ඇති බවට අනාවරණ වී තිබෙනවා.

මේ අතර, සමූපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න පසුගිය දා මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කර සිටියේ ගෑස් සමාගම් විසින් වංචාවක් සිදුකර ඇත්නම් ඊට අදාළව දත්ත රැස් කොට නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බවයි.