කොරෝනා හමුවේ විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තය කඩාවැටෙයි

Friday, 04 June 2021 - 9:17

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොරෝනා වසංගතය හමුවේ විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තය කඩාවැටී ඇති බවත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාකරුවන් 9,000 ක් පමණ මේ හේතුවෙන් අපහසුතාවට පත්ව ඇති බවට වාර්තාවනවා.

සිය විසිතුරු මසුන් ලක්ෂ 25 ක් පමණ අලෙවි කරගැනීමට නොහැකිව අපහසුතාවට පත්ව සිටින බවයි විසිතුරු මසුන් වගාකරුවන් සඳහන් කළේ.