පළමු මාස 05 තුල කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ වර්ධනයක්

Saturday, 05 June 2021 - 8:19

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83+05+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A++%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A

මේ වසරේ පළමු මාස 5 තුල කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය සියයට 9.3 ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම, එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද සියයට 13 ක වර්ධනීය අගයක් වාර්තා කර ඇති බවයි කොටස් වෙළඳපොල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේ.

පසුගිය මැයි 31 වනදායින් අවසන් වූ මාස 05 තුල වෙළඳපොල පිරිවැටුම ද පෙර වාර්තා බිඳ හෙලමින් රුපියල් බිලියන 414.5 ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

එය 2020 වසරේ රුපියල් බිලියන 396 ක් වූ වාර්ෂික වෙළඳපොල පිරිවැටුම ඉක්මවන අගයක්.

එමෙන්ම, දෛනික වෙළඳපොල ගනුදෙනු ද සාමාන්‍ය අගය 27,000 ක් ලෙස සටහන් වන්නේ පෙර වසරේ එම අගය සාපේක්ෂව දෙගුණ වීමක් ලෙසින්.

මෙම කාලසීමාව තුලදී සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා වෙන් වූ එම් - පවර් පුවරුවේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ලැයිස්තුගත කෙරුණු අතර එහි ප්‍රථම මහජන ණයකර නිකුතුව ද සිදුකෙරුණා.