කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීමට සැලසුම්

Monday, 07 June 2021 - 13:45

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා කාබනික පොහොර දිරිගැන්වීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ හෙක්ටයාර එකොලොස් ලක්ෂයක ගොවිබිම් සඳහා ප්‍රමාණවත් කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීමට සැලසුම් කෙරෙනවා.

එහිදී මීළඟ මහ කන්නය සඳහා හෙක්ටයාර පන් ලක්ෂයක වී වගාවට සහ හෙක්ටයාර හය ලක්ෂයක අනෙකුත් වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය කාබනික පොහොර ආනයනයට ජාත්‍යන්තර ඇණවුම් කැඳවීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා රජයේ පොහොර සමාගම්වලට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවුණා.

අදාළ කාබනික පොහොර ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හරහා බෙදා දීමට නියමිතයි. ඒ ඒ බෝගයට අදාළ පර්යේෂණ ආයතනය මගින් නිර්දේශිත කාබනික පොහොර මෙලෙස ආනයනය කෙරෙනු ඇති.

මෙරටට රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීම පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් නතර කෙරුණා.

දේශීය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයන් විසින් හෙක්ටයාර දෙලක්ෂ 24,000 ක ගොවිබිම් වලට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර සපයනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි. ගොවීන් විසින් ද තවත් හෙක්ටයාර ලක්ෂයකට පමණ අවශ්‍ය කාබනික පොහොර සපයා ගනු ඇති.