පරිභෝජනයට නුසුදුසු බාස්මතී සහල් කිලෝ හාරලක්ෂ පනස් දාහක් සොයාගැනේ

Tuesday, 06 July 2021 - 8:58

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9D+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A
මනුෂ්‍ය පරිභෝජනයට නුසුදුසු බාස්මතී සහල් කිලෝග්‍රෑම් හාරලක්ෂ 50,000ක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර පාලන ඒකකය සොයාගෙන තිබෙනවා.

කොළඹ ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් මේවා පාකිස්තානයේ සිට මෙරටට ආනයනය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදුකළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර පාලන ඒකකය අදාළ සහල් තොගය මනුෂ්‍ය පාරිභෝජනයට නුසුදුසු බවට රේගුව වෙත නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, අදාළ සහල් තොගය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශන සිදුකරන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර පාලන ඒකකයේ උසස් නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ.


//