ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

Thursday, 08 July 2021 - 8:48

%E0%B6%95%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෙරට ජාතික වාණිජ මණ්ඩලය සහ ඕමානයේ වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය එක්ව ප්‍රථමවරට ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ ව්‍යාපාරික සංසදයක් ඊයේ පවත්වනු ලැබුවා.

එමෙන්ම දෙරටේ පෞද්ගලික අංශ අතර ව්‍යාපාරික සහයෝගීතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වාණිජ මණ්ඩල අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට ද එහිදී අත්සන් කර තිබෙනවා.


//